Dress w/Round Collar & Satin Flowers F7 Auraluz

Sizes 2T - 4T White/ecru or White/white