Ruffle Collar S/S Toddler Tee Luigi Kids

Sizes 2T - 4T. White/white or White/pink